โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   แสดงความยินดีในโอกาสรับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
วันที่:   05-10-2561

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นำโดย นายอภิชาติ มูลฟอง รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ พร้อมด้วยนางสาลี่ ผ่องสว่าง รักษาการรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และนางสาวณัฐกานต์ ยาวังเสน รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมแสดงความยินดีแด่นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561


ยังไม่ได้เพิ่มรูปภาพ