โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม “ฮ่วมใจ๋ ก้าวไปโตยกั๋น 50 ปี๋ โองยาสาหละปี” ครบรอบ 50 ปีโรงพยาบาลสารภี เชียงใหม่
วันที่:   07-10-2561

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2561 ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นำทีมโดย แพทย์หญิงศศิวิมล โฆษชุณหนันท์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ รพ.ประสาทเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม " ฮ่วมใจ๋ ก้าวไปตวยกั๋น 50 ปี๋ โฮงยาสาหละปี " ในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของโรงพยาบาลสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยในระหว่างการแข่งขัน จนท.ในชมรมวิ่งเพื่อ สุขภาพ ฯ ได้ประสบเหตุการณ์ มีนักวิ่งที่เข้าร่วมกิจกรรมได้มีอาการชักเกร็งและหมดสติล้มลง นักวิ่งในทีมชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ที่ประสบเหตุการณ์ดังกล่าวคือ นางเยาวลักษณ์ ผุยหัวโทน จึงได้เข้าทำการช่วยเหลือโดยการดูแลทางเดินหายใจและปฎิบัติ การปฐมพยาบาลเพื่อรอให้ทีมกู้ชีวิตของทางโรงพยาบาลสารภี เข้าปฎิบัติการช่วยเหลือต่อไป จนสามารถทำให้นักวิ่งคนดังกลาวปลอดภัยและพ้นขีดอันตราย และในการนี้ทีมชมรมวิ่งเพื่อ สุขภาพสามารถคว้าชัยชนะและได้รับรางวัลจำนวน 3 รางวัล ด้วยกัน ณ สถานที่การแข่งขัน ในเขต อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่