โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   แสดงความยินดีในโอกาสรับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
วันที่:   08-10-2561

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นำโดย นายอภิชาติ มูลฟอง รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ พร้อมด้วยนายประภาส อำนวย หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด นางภัทรวดี แก้วมา หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล และนางสาวณัฐกานต์ ยาวังเสน รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมแสดงความยินดีแด่นายวิรุฬ พรรณเทวี ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561