โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   รับมอบถุงผ้าเพื่อใช้ในการบรรจุยาให้แก่ผู้รับบริการ
วันที่:   10-10-2561

นายอภิชาติ มูลฟอง รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เป็นตัวแทนรับมอบกระเช้าถุงผ้าจากคุณไสว บุญเสริม ผู้บริจาคถุงผ้าเพื่อใช้ในการบรรจุยาให้กับผู้รับบริการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ โดยโรงพยาบาลได้ยกเลิกการใช้ถุงพลาสติกในการบรรจุยาตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรณรงค์ให้มีการบริหารจัดการขยะอย่างถูกต้อง ลดภาวะโลกร้อน และส่งเสริมให้โรงพยาบาลเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ณ อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561