โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ต้อนรับบุคลากรใหม่
วันที่:   16-10-2561

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายอภิชาติ มูลฟอง รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ นางสุดารัตน์ กอผจญ รักษาการหัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี และคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี ร่วมต้อนรับ นางสาวสินีนาถ ปัญโญเหียง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จากสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย์ ในโอกาสเข้าปฏิบัติงานโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ณ ฝ่ายการเงินและบัญชี อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561