โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   แสดงความยินดีหัวหน้างานกายภาพบำบัด เนื่องในโอกาสเลื่อนตำแหน่ง
วันที่:   17-10-2561

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีแก่ นางมนลดา ลู่ควร หัวหน้างานกายภาพบำบัด เนื่องในโอกาสที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็น นักกายภาพบำบัด ด้านบริการทางวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561