โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   แสดงความยินดีรองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ เนื่องในโอกาสเลื่อนตำแหน่ง
วันที่:   17-10-2561

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีแก่ แพทย์หญิงศศิวิมล โฆษชุณหนันท์ รองผู้อำนวยการด้านวิชาการและการแพทย์ เนื่องในโอกาสที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็น นายแพทย์ด้านเวชกรรม สาขาประสาทวิทยา ระดับเชี่ยวชาญ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561