โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมประชุมวิชาการเนื่องใน วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2561
วันที่:   19-10-2561

นางสาลี่ ผ่องสว่าง รักษาการรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล พร้อมคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมประชุมวิชาการ เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2561 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลได้มีการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาความสามารถในวิชาชีพ ณ ห้องประชุม C71 โรงพยาบาลนครพิงค์ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561