โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดโครงการ “คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า”
วันที่:   19-10-2561

กลุ่มงานทันตกรรม นำโดยทันตแพทย์หญิง ชนม์วรินทร์ ใจเอื้อ จัดโครงการ “คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า” เดือนแห่งการรณรงค์ดูแลสุขภาพช่องปากคนไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ โดยมีกิจกรรมการให้คำแนะนำและให้บริการทันตกรรมฟรี ณ กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561