โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบเครื่องช่วยหายใจ
วันที่:   24-10-2561

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยแพทย์หญิงศศิวิมล โฆษชุณหนันท์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ นายอภิชาติ มูลฟอง รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ นางสาลี่ ผ่องสว่าง รักษาการรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และเภสัชกรหญิงอำไพ พิมพ์ไกร รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ ร่วมรับมอบสิ่งของบริจาค เครื่องช่วยหายใจ ยี่ห้อ Draeger รุ่น oxylog1000 พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 เครื่อง จากบริษัท ซี.เค. คาร์ตันส์ จำกัด โดยบริจาคเพื่อมอบให้ใช้ประโยชน์กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561