โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
วันที่:   29-10-2561

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ร่วมกับคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร เข้าตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย พร้อมร่วม ต้อนรับ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ณ ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เนื่องในการเดินทางไปตรวจราชการจังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงราย และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 8 / 2561 ณ จังหวัดเชียงราย เมื่อวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561