โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ ให้การรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโป่งพอง เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566

วันที่ 17-01-2566

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ โดยแพทย์หญิงวรลักษณ์ ภู่สูงเนิน หัวหน้ากลุ่มงานประสาทศัลยศาสตร์ พร้อมด้วยนายแพทย์ณัฐวรรธ วิฑูรย์ นายแพทย์ชำนาญการ และทีมสหสาขาวิชาชีพ ให้การรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโป่งพอง Rupture right p com aneurysm ด้วยวิธีการทำ coiling ซึ่งสามารถรักษาได้ตามแผนการรักษาได้สำเร็จ จำนวน 1 ราย โดยเป็นผู้ป่วยที่ส่งตัวมาจากโรงพยาบาลแมคคอร์มิคเชียงใหม่ ณ ศูนย์รังสีร่วมรักษาทางระบบประสาท (Neurointervention Center) โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566