โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   รับมอบถุงผ้า เพื่อใช้ในการบรรจุยา (31 ตุลาคม 2561 )
วันที่:   31-10-2561

แพทย์หญิงศศิวิมล โฆษชุณหนันท์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ พร้อมด้วยเภสัชกรหญิงอำไพ พิมพ์ไกร รองอำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เป็นตัวแทนรับมอบถุงผ้าจากโยคะรูม จำนวน 165 ใบ โดยทางผู้บริจาค ได้ทราบว่าโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ มีการรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้าหรือถุงกระดาษเพื่อใช้ในการบรรจุยาแทนถุงพลาสติก จึงได้นำมาบริจาคให้โรงพยาบาลได้ใช้ประโยชน์ ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561