โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ ออกกำลังกาย Exercise DMS เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

วันที่ 01-02-2566

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ พร้อมด้วยนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย Exercise DMS เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใส่ใจสุขภาพ ผ่อนคลายอิริยาบถระหว่างการทำงาน Work Life Balance เสริมสร้างสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี โดยมีการเต้นออกกำลังกาย ด้วยเพลงดูแลด้วยใจ เพลงปณิธานกรมการแพทย์ เวอร์ชั่นล้านนา และเต้นบาสโลบ ณ ห้องออกกำลังกาย ชั้น 3 อาคารโภชนาการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566