โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ รับมอบเงินบริจาคจากโครงการ “หยิบแล้วหยอด” จากร้านสวนผักโอ้กะจู๋
วันที่:   31-10-2561

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วย แพทย์หญิงศศิวิมล โฆษชุณหนันท์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ นายอภิชาติ มูลฟอง รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ และเภสัชกรหญิงอำไพ พิมพ์ไกร รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ รับมอบเงินบริจาค จำนวน 20,000 บาท ที่ได้จากโครงการ “หยิบแล้วหยอด” จากคุณวรเดช สุชัยบุญศิริ ผู้บริหารบริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด หรือสวนผักโอ้กะจู๋ เพื่อใช้ในการสมทบทุนซื้อเครื่องช่วยหายใจให้กับผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561