โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมทำบุญกฐินสามัคคี ในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมการแพทย์
วันที่:   05-11-2561

นางสาลี่ ผ่องสว่าง รักษาการรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมทำบุญกฐินสามัคคี ณ วัดป่าภูตะคาม อ.ส่องดาว จ.สกลนคร โดยมีนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์เป็นประธานทอดกฐินสามัคคี สร้างพระประธานหน้าตัก 10 เมตรและถนนเข้าวัดป่าภูตะคาม ระยะทาง 2.5 กิโลเมตร ในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมการแพทย์ด้านคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้พลัง บ้าน วัด โรงเรียน ไปสู่การขับเคลื่อนค่านิยมกรมการแพทย์ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561