โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   รณรงค์โครงการหมอชวนวิ่งเพื่อเป็นต้นแบบแก่ประชาชน (7 พย. 61 )
วันที่:   08-11-2561

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นำโดยแพทย์หญิงศศิวิมล โฆษชุณหนันท์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ นายอภิชาติ มูลฟอง รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ นางสาลี่ ผ่องสว่าง รักษาการรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เภสัชกรหญิงอำไพ พิมพ์ไกร รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ ทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์โครงการหมอชวนวิ่ง เนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี แพทยสภา ซึ่งเป็นโครงการวิ่งออกกำลังที่จัดขึ้นทั่วทุกภาคของประเทศจำนวน 15 สาย โดยจังหวัดเชียงใหม่อยู่ในเขตภาคเหนือสาย 1 (N1) เริ่มจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งกิจกรรมในวันนี้โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 เพื่อรณรงค์เชิญชวนเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลเป็นต้นแบบในการออกกำลังกายแก่ประชาชนด้วยการวิ่งหรือเดินอย่างถูกวิธี โดยกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการอบอุ่นร่างกายด้วยการเต้นออกกำลังกาย Exercise DMS ในเพลงดูแลด้วยใจหายได้ด้วยเทคโนโลยี จัดขึ้น ณ ภายในโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561