โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โครงการการดูแลสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคผู้สูงอายุ ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 1
วันที่:   08-11-2561

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นำโดยนางสาวพิงครัตน์ ชัยคำภา หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก พร้อมด้วยทีมพยาบาลโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดโครงการการดูแลสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคผู้สูงอายุในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพในการใช้ชีวิตประจำวัน อีกทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้กับตนเอง โดยมีกิจกรรมชั่งน้ำหนักวัดความดัน ตรวจวัดดัชนีมวลกาย คัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองและโรคในผู้สูงอายุแก่ผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1 ณ วัดป่าข่อยเหนือ ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561