โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมรับมอบคฑา “หมอชวนวิ่ง” ในโครงการหมอชวนวิ่ง 50 ปี แพทยสภา
วันที่:   12-11-2561

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นำโดย แพทย์หญิงศศิวิมล โฆษชุณหนันท์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ พร้อมด้วยนางสาลี่ ผ่องสว่าง รักษาการรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล นำคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการหมอชวนวิ่ง เนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี ของ แพทยสภา ซึ่งเป็นโครงการวิ่งออกกำลังที่จัดขึ้นทั่วทุกภาคของประเทศจำนวน 15 สาย โดยจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งอยู่ในเขตภาคเหนือสาย 1 (N1) เริ่มโครงการหมอชวนวิ่งจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน และในวันนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้รับมอบคฑาส่งต่อจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี และมีร้อยเอกภูรีวรรธน์ โชคเกิด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยกิจกรรมหมอชวนวิ่งเริ่มต้นด้วยการอบอุ่นร่างกายด้วยการออกกำลังกายและต่อด้วยการวิ่งเป็นระยะทางกว่า 5 กิโลเมตร ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เมื่อเวลา 16:30 น.