โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   รณรงค์โครงการหมอชวนวิ่งเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ(14 พ.ย. 61)
วันที่:   14-11-2561

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นำโดยแพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์โครงการหมอชวนวิ่ง เนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี แพทยสภา ซึ่งเป็นโครงการวิ่งออกกำลังที่จัดขึ้นทั่วทุกภาคของประเทศจำนวน 15 สาย โดยจังหวัดเชียงใหม่อยู่ในเขตภาคเหนือสาย 1 (N1) เริ่มจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งกิจกรรมในวันนี้โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 เพื่อรณรงค์เชิญชวนให้เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลเป็นต้นแบบในการออกกำลังกายแก่ประชาชนและเพื่อสร้างเสริมสุขภาพด้วยการวิ่งหรือเดินอย่างถูกวิธี กิจกรรมเริ่มต้นด้วยการอบอุ่นร่างกายโดยการเต้นออกกำลังกาย Exercise DMS ในเพลงดูแลด้วยใจหายได้ด้วยเทคโนโลยี จัดขึ้น ณ ภายในโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561