โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมวิ่ง สี่-สมาน เดินวิ่งวิถีไทย เพื่อผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศ ครั้งที่ 2
วันที่:   26-11-2561

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ทีมนักวิ่งชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม "ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 2 สี่-สมานเดินวิ่งวิถีไทยเพื่อผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศ" โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าว ประธานชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ แพทย์หญิงศศิวิมล โฆษชุณหนันท์ ได้รับเข็มที่ระลึกพระราชทาน สำหรับผู้วิ่งพิชิตระยะฮาล์ฟมาราธอน 21 กม. ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561