โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โครงการการดูแลสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคผู้สูงอายุในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่
วันที่:   27-11-2561

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นำโดยนางสาลี่ ผ่องสว่าง รักษาการรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล พร้อมด้วยนางสาวพิงครัตน์ ชัยคำภา หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก และทีมพยาบาลโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดโครงการการดูแลสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคผู้สูงอายุในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพในการใช้ชีวิตประจำวัน อีกทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้กับตนเอง โดยมีกิจกรรมชั่งน้ำหนักวัดความดัน ตรวจวัดดัชนีมวลกาย คัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองและโรคในผู้สูงอายุแก่ผู้สูงอายุชุมชนช่างเคี่ยน โดยมีนายคเชน เจียกขจร นายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ให้การต้อนรับ ณ ชุมชนช่างเคี่ยน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561