โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   รับมอบทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง “ต้นทุนทางตรงและต้นทุนทางอ้อมในการรักษาโรคสมองเสื่อมในเขตจังหวัดเชียงใหม่”
วันที่:   27-11-2561

เภสัชกรหญิงอำไพ พิมพ์ไกร รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ รับมอบทุนสนับสนุนการวิจัย ในหัวข้อเรื่อง “ต้นทุนทางตรงและต้นทุนทางอ้อมในการรักษาโรคสมองเสื่อมในเขตจังหวัดเชียงใหม่” จากมูลนิธิอาจารย์เกษม ปังศรีวงศ์ จำนวน 200,000 บาท โดยมีอาจารย์ธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์ ประธานมูลนิธิ และศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรจอมจิน จันทรสกุล กรรมการบริหารมูลนิธิฯ เป็นผู้มอบ ณ อาคาร BLH กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561