โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   รณรงค์ใช้ถุงผ้าเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย
วันที่:   04-12-2561

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ ร่วมใช้ถุงผ้า ตะกร้า และถุงกระดาษในการซื้อสินค้า เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธันวาคม เพื่อร่วมกันลดปริมาณขยะพลาสติกและโฟม ลดภาวะโลกร้อน ส่งเสริมให้โรงพยาบาลเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเป็นเพื่อเป็นต้นแบบให้แก่ประชาชน และรณรงค์การใช้ถุงผ้าอย่างต่อเนื่อง ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561