โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โครงการการดูแลสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคผู้สูงอายุในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ (6 ธค 61)
วันที่:   07-12-2561

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นำโดยนางสาลี่ ผ่องสว่าง รักษาการรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล พร้อมด้วย นางสาวพิงครัตน์ ชัยคำภา หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดโครงการการดูแลสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคผู้สูงอายุในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง หลังการจัดกิจกรรมคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาเกี่ยวกับผู้สูงอายุในชุมชน โดยมีการแบ่งฐาน จัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้โรคในผู้สูงอายุ อาทิ โรคหลอดเลือดสมอง โภชนาการในผู้สูงอายุ การฝึกเดินตามตาราง ภาวะข้อเข่าเสื่อม ปัญหาด้านการกลั้นปัสสาวะ และกิจกรรมสันทนาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้และการดูแลอย่างเหมาะสม สร้างขวัญกำลังใจ และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพตนเอง ณ กาดท่าน้ำ ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561