โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   กิจกรรมจิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ และการรณรงค์ใช้ปิ่นโตแทนถุงพลาสติก
วันที่:   11-12-2561

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นำโดยนายอภิชาติ มูลฟอง รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ ประธานในพิธี พร้อมด้วยแพทย์หญิงศศิวิมล โฆษชุณหนันท์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ นางสาลี่ ผ่องสว่าง รักษาการรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เภสัชกรหญิงอำไพ พิมพ์ไกร รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ โดยมีการทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโรงอาหารของโรงพยาบาล กำจัดขยะมูลฝอย บำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 และมีกิจกรรมการรณรงค์เชิญชวนใช้ปิ่นโตบรรจุอาหารแทนถุงพลาสติกและกล่องโฟม ณ โรงอาหารโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561