โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   กิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562
วันที่:   27-12-2561

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นำโดย แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยโรงพยาบาล พร้อมด้วยแพทย์หญิงศศิวิมล โฆษชุณหนันท์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ นายอภิชาติ มูลฟอง รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ นางสาลี่ ผ่องสว่าง รักษาการรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เภสัชกรหญิงอำไพ พิมพ์ไกร รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562 โดยมีการประกวดขบวนพาเหรดภายใต้แนวคิด Green Hospital เพื่อเป็นการรณรงค์และสร้างจิตสำนึกในการรักษาสภาพแวดล้อม ปฏิเสธภาชนะที่ใช้แล้วทิ้ง ตลอดจนการคัดแยกขยะ การใช้ถุงผ้าหรือถุงกระดาษแทนถุงพลาสติก การใช้ปิ่นโตบรรจุอาหาร และการใช้แก้วน้ำประจำตัว โดยภายในงานมีการเต้นออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเพลงดูแลด้วยใจ การแข่งขันกีฬา และกิจกรรมสันทนาการ เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคี และสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561