โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ ร่วมให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมศูนย์รังสีร่วมรักษาทางระบบประสาท Neurointervention Center

วันที่ 15-08-2566

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ โดยแพทย์หญิงวรลักษณ์ ภู่สูงเนิน หัวหน้ากลุ่มงานประสาทศัลยศาสตร์ และนายแพทย์กิตติคุณ ล้อมวนวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานประสาทวิทยา แพทย์หญิงแวววรรณ กองมี นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ Professor Shinichi Yoshimura พร้อมด้วย Professor Manabu Shirakawa และ Shuntaro Kuwahara, MD. ประสาทศัลยแพทย์และรังสีแพทย์ร่วมรักษา จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย Hyogo ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเยี่ยมชมศูนย์รังสีร่วมรักษาทางระบบประสาท Neurointervention Center และรับฟังการบรรยายการดำเนินงาน Mechenical thrombectomy ของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566