โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ สวัสดีปีใหม่ ผู้อำนวยการ เนื่องในโอกาสเริ่มต้นปีใหม่
วันที่:   03-01-2562

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ รับมอบของที่ระลึกเนื่องในวันปีใหม่ จากกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล นำทีมโดยนางสาลี่ ผ่องสว่าง รักษาการรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มภารกิจ พร้อมกันนั้นผู้อำนวยการได้ให้โอวาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ณ ลานกิจกรรมงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2562