โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เข้าร่วมโครงการดูแลผู้ป่วยในสถานพยาบาลของวัดไทยในดินแดนพุทธภูมิระหว่างเทศกาลแสวงบุญของชาวพุทธ
วันที่:   03-01-2562

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นำโดยแพทย์หญิงศุภมาส อำพล นายแพทย์ชำนาญการ พร้อมด้วย นางเบญญา กาคำเครือ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นางนานา เรืองยุทธิการณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และนางสาวจารุพรรณ ปัญญากาศ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ให้บริการตรวจรักษา และดูแลผู้ป่วยในโครงการดูแลผู้ป่วยในสถานพยาบาลของวัดไทยในดินแดนพุทธภูมิระหว่างเทศกาลแสวงบุญของชาวพุทธ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ สาธารณรัฐอินเดีย และสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2561 – 17 มกราคม 2562