โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ร่วมออกหน่วยปฐมพยาบาลพิธีทักษิณานุปทานอุทิศถวาย พิธีบวงสรวงและอัญเชิญเครื่องสักการะแบบล้านนาถวาย โอกาส “150 ปี แห่งการประสูติเจ้าดารารัศมีพระราชชายา ใน ร.5”

วันที่ 26-08-2566

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จเป็นประธานในพิธีทักษิณานุปทานอุทิศถวาย พิธีบวงสรวงและอัญเชิญเครื่องสักการะแบบล้านนาถวาย โอกาส “150 ปี แห่งการประสูติเจ้าดารารัศมีพระราชชายา ใน ร.5” โดยโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ มีนางสาวสุดารัตน์ รัตนเลิศกุล พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ นางสาวพนิดา ใจด้วง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และนายเกียรติศักดิ์ ใจหนิม พนักงานขับรถยนต์ ร่วมออกหน่วยปฐมพยาบาลตามเสด็จภารกิจฯ ณ สุสานราชตระกูล ณ เชียงใหม่ วัดสวนดอก พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2566