โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   สวัสดีปีใหม่ 2562
วันที่:   07-01-2562

ในโอกาสเริ่มต้นของการปฎิบัติงานในปี 2562 แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ได้เข้าเยี่ยมชมและอวยพรปีใหม่พร้อมมอบของขวัญแก่บุคลากร ของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ทุกๆหน่วยงาน เพื่อสร้างความสุข และกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฎิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป