โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ ร่วมรณรงค์ส่งเสริมความเป็นไทยด้วยการใส่ชุดผ้าไทย ผ้าพื้นเมืองทุกวันศุกร์

วันที่ 03-11-2566

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ โดยแพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมรณรงค์ส่งเสริมความเป็นไทย ด้วยการใส่ชุดผ้าไทย ผ้าพื้นเมืองทุกวันศุกร์ ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นการส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566