โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ ร่วมรับฟังผลการดำเนินงานในการให้บริการโรงพยาบาลอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566

วันที่ 03-11-2566

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ ร่วมรับฟังผลการดำเนินงานในการให้บริการโรงพยาบาลอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยความร่วมมือของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาลนครพิงค์ และโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ หลังเปิดให้บริการมาแล้ว เป็นเวลา 1 สัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2566 โดยมีผู้รับบริการ แบ่งเป็น ชาย 100 ราย หญิง 135 ราย เด็ก 6 ราย รวมเป็นจำนวน 241 ราย และผู้รับบริการมีความเห็นว่า ได้รับความสะดวก ไม่แออัด และมีความรวดเร็วในการรับบริการ ณ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566