โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ รับผู้ป่วยที่มีภาวะเส้นเลือดในสมองแตกลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566

วันที่ 08-11-2566

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ นำโดยแพทย์หญิงธนัชพร แสงมณี นายแพทย์ชำนาญการ พร้อมด้วยทีมฉุกเฉินโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ รับผู้ป่วย stroke fast track จากโรงพยาบาลปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผ่านการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศจากทีม Sky doctor มาส่งยังสนามโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ทำการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ พบว่าเป็นเส้นเลือดในสมองแตก รับการรักษาต่อ ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566