โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ ร่วมเป็นวิทยากรการประชุมวิชาการ The 3rd Thai Cerebrovascular Surgery Meeting (2023 TCVS)

วันที่ 10-11-2566

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ โดยแพทย์หญิงวรลักษณ์ ภู่สูงเนิน หัวหน้ากลุ่มงานประสาทศัลยศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากรการประชุมวิชาการ The 3rd Thai Cerebrovascular Surgery Meeting (2023 TCVS) หัวข้อ The Age of AI and Our CVS Future โดยสมาคมศัลยแพทย์หลอดเลือดสมองแห่งประเทศไทย และศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ร่วมกับ ชมรมพยาบาลประสาทศัลยศาสตร์แห่งประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 10 พฤศจิกายน 2566 เพื่อเผยแพร่และฟื้นฟูความรู้ทางด้านประสาทศัลยศาสตร์ในระดับนานาชาติ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566