โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมขับเคลื่อนการสื่อสารสาธารณะและสังคม Care D+ “ญาติเฉพาะกิจ มิตรภาพถาวร ทีมเชื่อมประสานใจ”

วันที่ 10-11-2566

นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมขับเคลื่อนการสื่อสารสาธารณะและสังคม Care D+ “ญาติเฉพาะกิจ มิตรภาพถาวร ทีมเชื่อมประสานใจ” โดยมีนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้กล่าวรายงาน มีแพทย์หญิงนวลสกุล บำรุงพงษ์ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมพิธีเปิด โดยโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ มีแพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และทีม Care D+ ร่วมพิธีเปิด ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุม 8 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566