โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ EXERCISE DMS
วันที่:   10-01-2562

แพทย์หญิงศศิวิมล โฆษชุณหนันท์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ พร้อมด้วยนายอภิชาติ มูลฟอง รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย EXERCISE DMS โดยมีกิจกรรมเต้นออกกำลังกายด้วยเพลงดูแลด้วยใจ วิ่งรอบโรงพยาบาลและการเล่นฮูลาฮูป โดยมีจุดประสงค์เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรกรมการแพทย์หันมาใส่ใจสุขภาพ ผ่อนคลายอิริยาบถระหว่างการทำงาน และ Work life balance ณ บริเวณสนามหน้าอาคารอำนวยการ เมื่อวันพุธที่ 9 มกราคม 2562