โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบเงิน จากมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล
วันที่:   12-01-2562

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางสาลี่ ผ่องสว่าง รักษาการรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และเภสัชกรหญิงอำไพ พิมพ์ไกร รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ รับมอบเงินจากมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล สนับสนุนโครงการ Universal design for active ageing ซึ่งเป็นโครงการบ้านต้นแบบสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคทางระบบประสาท โดยมีประธานมูลนิธิ นายมนัส ศิริมหาราช และรองประธาน นายวิโรจน์ เล็กกิจเจริญ เป็นผู้มอบและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนโครงการ และในครั้งนี้ มีโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ได้ร่วมรับเงินทุนเช่นกัน โดยมีรองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่เป็นผู้รับมอบ ณ มูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล ถนนลอยเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562