โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมวิ่ง 4 รายการ
วันที่:   13-01-2562

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมวิ่ง เพื่อสุขภาพ 4 รายการ รายการแรก นำโดย แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม “RC RUN With Love วิ่งแบบอบอุ่นหัวใจ” โดยโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย กิจกรรมจัดขึ้น ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ แพทย์หญิงศศิวิมล โฆษชุณหนันท์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ เข้าร่วมกิจกรรม “THE PRINCE ROYAL’S HALF MARATHON 2019” จัดโดยสมาคมนักเรียนเก่าปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ซึ่งภายในกิจกรรมดังกล่าว นางสาวศุภากร นาคประสิทธิ์ เจ้าหน้าที่งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม ได้รับรางวัลจากการวิ่งเข้าเส้นชัยในลำดับที่ 4 รุ่นอายุ 50 – 59 ปี กิจกรรมจัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา กิจกรรม “วิ่งด้วยใจ ให้ด้วยรัก 2019” โดยสโมสรไลออนส์เชียงใหม่ เพชรนครพิงค์ ภายในกิจกรรมดังกล่าว นางสาวไพรวรรณี กาบเงิน พยาบาลวิชาชีพ ได้รับรางวัล overall หญิง ประเภทมินิมาราธอน จัดขึ้น ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม และกิจกรรม “WE RUN RESCUE 2019” โดยองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง จัดขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562