โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดพะเยา
วันที่:   16-01-2562

นายแพทย์ชัยสิทธิ์ ใบไม้ นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลเลิดสิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 พร้อมด้วยนางสาวรุจิรา อักษร นางสาวตรีชฎา ภิมุข และนายธีรพงษ์ รุ่งเรือง จากสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 เข้าร่วมตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดพะเยา และรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานภาพรวมของจังหวัดพะเยา โรงพยาบาลพะเยา และโรงพยาบาลเชียงคำ โดยมีนายแพทย์ไพศาล ธัญญาวินิชกุล สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 1 เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562