โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเข้าตรวจเยี่ยมโรงพยาบาล ในพื้นที่อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
วันที่:   25-01-2562

นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เข้าตรวจเยี่ยมคลินิกหมอครอบครัวหนอง ยาง ดอน แฝก (Primary Care Cluster) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง และโรงพยาบาลสารภีบวรพัฒนา อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีแพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายแพทย์วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ คณะผู้บริหารโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ เข้าร่วมเป็นคณะตรวจเยี่ยม ณ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562