โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่แสดงความเสียใจต่อครอบครัว ของผู้ป่วยในการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care)
วันที่:   28-01-2562

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เข้าแสดงความเคารพและแสดงความเสียใจต่อการจากไปของนางบุญศรี ชุ่มบัวทอง ผู้ป่วยในการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care) เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีเมื่อครั้งผู้ป่วยเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน ทางครอบครัวผู้ป่วยได้บริจาคเงินและอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเป็นการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองแบบองค์รวมทั้งผู้ป่วยและญาติ ตลอดจนการดูแลหลังการเสียชีวิต (Bereavement care) โดยมีนางสาวนิตยา ชุ่มบัวทอง บุตรสาวของผู้เสียชีวิตเป็นผู้รับมอบของ ณ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562