โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2567

วันที่ 02-07-2567

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2567 โดยโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ มีแพทย์หญิงศุภมาส อำพล นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนางวิริยภรณ์ สิงห์ทองวรรณ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ นางสุพัตรา ปวนไฝ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ และนางสาวณิชาภา หน่อตุ้ย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2567