โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ เปิดให้บริการ Health Rider บริการส่งยาให้ผู้ป่วยที่บ้าน

วันที่ 02-07-2567

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ โดยเภสัชกรหญิงอำไพ พิมพ์ไกร รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาบริการทางการแพทย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เปิดให้บริการ Health Rider บริการส่งยาให้ผู้ป่วยที่บ้าน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ทั้งผู้ป่วยและญาติ ไม่ต้องเดินทางมารับยาถึงโรงพยาบาล ลดความแออัด ลดการรอคอย และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมารับยา เป็นทางเลือกสำหรับผู้ป่วยที่ไม่สะดวกรับยาที่โรงพยาบาล โดยมีบริษัท โลเคิล ไลฟ์ แพลตฟอร์ม จำกัด นำโดยคุณณัฐกานต์ นามคำ Account Manager ผู้ประสานโครงการและทีม เป็นผู้อบรมและให้คำแนะนำในการใช้ระบบ Health Rider ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2567