โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”นายสันติ สาทิพย์พงษ์ ประธานคณะทำงานด้านกฎหมาย มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก นายแพทย์ธนินทร์ เวชชาภินันท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เยี่ยมชมการให้บริการของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ และโรงพยาบาลราชวิถีนครพิงค์

วันที่ 03-07-2567

นายสันติ สาทิพย์พงษ์ ประธานคณะทำงานด้านกฎหมาย มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก นายแพทย์ธนินทร์ เวชชาภินันท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ และนางสาววราภรณ์ วรบุตร ผู้อำนวยการกองกฎหมายและคุ้มครองจริยธรรม กรมการแพทย์ เยี่ยมชมการให้บริการของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ และโรงพยาบาลราชวิถีนครพิงค์ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงาน โดยมีแพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ทันตแพทย์หญิงชนม์วรินทร์ ใจเอื้อ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ นายแพทย์วิเชียร โพธิ์แก้ว นายแพทย์สุรชาย เล้าพรพิชยานุวัฒน์ แพทย์เกษียณอายุราชการโรงพยาบาลนครพิงค์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2567