โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาล ครั้งที่ 1/2562
วันที่:   31-01-2562

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาล ครั้งที่ 1/2562 โดยภายในการประชุมได้มีการมอบของที่ระลึกให้กับนายแพทย์วาสิน กล่อมวิทย์ หัวหน้ากลุ่มงานประสาทศัลยศาสตร์ เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสได้รับการเลื่อนตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562