โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้การต้อนรับ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ
วันที่:   04-02-2562

นางสาลี่ ผ่องสว่าง รักษาการรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พยาบาลและเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู ให้การต้อนรับคณาจารย์และผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 12 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ เข้าปฐมนิเทศและศึกษาดูงานการช่วยเหลือดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เพื่อเสริมประสบการณ์การช่วยเหลือดูแล การจัดกิจกรรมบำบัดให้กับผู้ใหญ่และผู้สูงอายุในการฟื้นฟูสภาพ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562