โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมกีฬาสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562
วันที่:   09-02-2562

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วย แพทย์หญิงศศิวิมล โฆษชุณหนันท์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ และคณะเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเปิดและแข่งขันกีฬาสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562 ซึ่งแพทย์หญิงศศิวิมล โฆษชุณหนันท์ ได้ร่วมวิ่งถือคบเพลิงในพิธีเปิดการแข่งขันในฐานะนักกีฬาอาวุโส โดยมีรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีนายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ซึ่งในการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช เป็นผู้มอบเหรียญรางวัลแก่นักกีฬาที่ชนะเลิศการแข่งขันประเภทต่างๆ ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562