โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   รพ.ประสาทเชียงใหม่คว้า 7 เหรียญทอง 9 เหรียญเงิน 10 เหรียญทองแดง ในการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562
วันที่:   13-02-2562

ขอแสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562 รวมทั้งสิ้น 26 เหรียญ แบ่งออกเป็นกีฬาประเภทต่างๆ ดังนี้ 1. กรีฑา ได้รับรางวัล 4 เหรียญทอง, 7 เหรียญเงิน และ 6 เหรียญทองแดง 2. แบดมินตัน ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง, 1 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทองแดง 3. ปิงปอง ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง และ 1 เหรียญทองแดง 4. ตะกร้อ ได้รับรางวัล 1 เหรียญเงิน โดยการแข่งขันกีฬาต่างๆ จัดขึ้น ณ สนามแบดมินตันบ้านสวนกวาง อำเภอสารภี, สนามกีฬาเทศบาลตำบลหางดง, โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง และโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1 – 9 กุมภาพันธ์ 2562